Středisko LHOTA POD LIB.

NABÍDKA PRACÍ SE STAVEBNÍMI STROJI A AUTODOPRAVA:
 
TATRA - 815 (sólo i souprava)
JCB 535-90
MTS cisterna
TRAKTORY, TRAKTOR - cisterna
VOLVO L 90
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
NAKLADAČ  UNC-060, T-188
HON UN-053
 
 

Bližší informace

a objednávky na tel.:

495 585 401 - 3
732 685 418 - Voltr David
voltrdavid@agrolhota.cz


DÍLENSKÉ PRÁCE

- drobné opravy zemědělských strojů a mechanizace
- zámečnictví, kovářství (sváření, broušení pil apod.)

Bližší informace a objednávky na tel.:
495 585 401 - 3
732 139 260 - Štěpánek Václav


 

PNEUSERVIS 

od 12. 4. 2010 ve Lhotě pod Libčany

nabízí tyto základní servisní služby:

-  servisní práce pro osobní, dodávkové, nákladní a zemědělské pneumatiky

- montáž, demontáž pneumatik

- opravy pneu, duší, prořezávání, sváření

- prodej pneu a některých disků                                              

- protektorování

- poradenství

Přezutí osobního automobilu již od 400,- Kč + závaží

Otevírací doba Po - Pá: 7 - 15.30 hod.,           po domluvě kdykoli

Kontakt: Šanda Petr, tel.: 733 511 916,          e-mail: sanda@agrolhota.cz 

Ceny prací ke stažení zde.

  

 

 KOMPOSTÁRNA Osičky

Agrodružstvo Lhota pod Libčany má od roku 2015 schválenou činnost                 - Kompostování organických odpadů. Posekané trávy, ořezaných větví, sena, slámy      a ostatních rostlinných zbytků. 

Již několik let Agrodružstvo přijímá od obcí tento organický odpad, který se zpracovává v certifikovaném kompostovacím platě v Osičkách, kde se dále zpracovává formou kompostování.

Od nového roku je tato činnost organizovaná a realizovaná podle pravidel platných      a schválených Krajským úřadem v Hradci Králové.

Aby kompostárna mohla fungovat, je kromě plochy, na které kompostování probíhá, nutná i technologie, kterou si Agrodružstvo Lhota pod Libčany pořídilo z velké části z dotací jak České republiky, tak i Evropské unie. Konkrétně se jedná o rotační síto Pezzolato, energetický prostředek   - traktor JD 5085 M, manipulační prostředek - nakladač JCB TM 220 a drtící    a homogenizační stroj Frasto. 

Kompostárna slouží zejména pro likvidaci zeleného odpadu z obcí Urbanické brázdy tak, aby tyto obce měly splněny náležitosti, které jsou jim uloženy zákonem v rámci likvidace předmětných odpadů od začátku roku 2015. 

Organické zbytky, jejichž výčet je uveden v příloze tohoto materiálu, dodávají obce Urbanické brázdy na svoje náklady na plato do Osiček. Dopravu zajišťují dopravci pověření obcemi Urbanické brázdy a v rámci toho jsou dodržována určitá níže uvedená pravidla.

V případě zájmu občanů nebo jiných institucí o likvidaci zeleného odpadu touto formou bude vždy nezbytný souhlas odpovědných pracovníků Agrodružstva.

Odpad přejímá Agrodružstvo Lhota pod Libčany pouze prostřednictvím dopravců          a množství odpadů je formou vážního deníku připsáno na plnění dotyčného dodavatele. Svoz probíhá přes váhu v areálu Agrodružstva v Osičkách, kde je              k dizpozici sešit na evidenci - vážní deník navezeného materiálu. 

Po vyhodnocení kompostování 2016 budou pravidla dále upřesňována dle potřeb          a možností všech zúčastněných.

Základním předpokladem při dodávání organického odpadu je kázeň, která musí vycházet od jednotlivých občanů, kteří odpad produkují a touto formou jej likvidují. Odpad nesmí obsahovat žádné chemické deriváty, obaly plechové, plastové, skleněné apod., nesmí obsahovat kamení ani suť ze staveb, nesmí v něm být pařezy nebo silné větve, žádné živočišné odpady apod. 

Druhy přijímaných odpadů do zařízení:                                                     

Odpad rostlinných pletiv
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví
Odpadní kůra a korek
Odpadní dřevo do tloušťky 7 cm v průměru
Biologicky rozložitelný odpad, odpady ze zahrad a parků
Zemina bez kamení

Kontaktní osoba: Štěpánek Václav - 732 139 260 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

co je nového

Samosběr brambor pro členy a zaměstnance
září 21, 2022

Náhradní termín samosběru v pátek 23. 9. 2022 14 - 17 hod, v sobotu 24. 9. 8 - 11 hod
více...více novinek
 

Copyright © 2007 Agrodružstvo Lhota pod Libčany