Středisko LHOTA POD LIB.

NABÍDKA PRACÍ SE STAVEBNÍMI STROJI A AUTODOPRAVA:
 
TATRA - 815 (sólo i souprava)
JCB 535-90
MTS cisterna
TRAKTORY, TRAKTOR - cisterna
VOLVO L 90
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
NAKLADAČ  UNC-060, T-188
HON UN-053
 
 

Bližší informace

a objednávky na tel.:

495 585 401 - 3
603 802 973 - Matějka František
 


DÍLENSKÉ PRÁCE

- drobné opravy zemědělských strojů a mechanizace
- zámečnictví, kovářství (sváření, broušení pil apod.)

Bližší informace a objednávky na tel.:
495 585 401 - 3
732 139 260 - Štěpánek Václav


 

PNEUSERVIS 

od 12. 4. 2010 ve Lhotě pod Libčany

nabízí tyto základní servisní služby:

-  servisní práce pro osobní, dodávkové, nákladní a zemědělské pneumatiky

- montáž, demontáž pneumatik

- opravy pneu, duší, prořezávání, sváření

- prodej pneu a některých disků                                              

- protektorování

- poradenství

Přezutí osobního automobilu již od 400,- Kč + závaží

Otevírací doba Po - Pá: 7 - 15.30 hod.,           po domluvě kdykoli

Kontakt: Šanda Petr, tel.: 733 511 916,          e-mail: sanda@agrolhota.cz 

Ceny prací ke stažení zde.

  

 

 KOMPOSTÁRNA Osičky

Agrodružstvo Lhota pod Libčany má od roku 2015 schválenou činnost                 - Kompostování organických odpadů. Posekané trávy, ořezaných větví, sena, slámy      a ostatních rostlinných zbytků. 

Již několik let Agrodružstvo přijímá od obcí tento organický odpad, který se zpracovává v certifikovaném kompostovacím platě v Osičkách, kde se dále zpracovává formou kompostování.

Od nového roku je tato činnost organizovaná a realizovaná podle pravidel platných      a schválených Krajským úřadem v Hradci Králové.

Aby kompostárna mohla fungovat, je kromě plochy, na které kompostování probíhá, nutná i technologie, kterou si Agrodružstvo Lhota pod Libčany pořídilo z velké části z dotací jak České republiky, tak i Evropské unie. Konkrétně se jedná o rotační síto Pezzolato, energetický prostředek   - traktor JD 5085 M, manipulační prostředek - nakladač JCB TM 220 a drtící    a homogenizační stroj Frasto. 

Kompostárna slouží zejména pro likvidaci zeleného odpadu z obcí Urbanické brázdy tak, aby tyto obce měly splněny náležitosti, které jsou jim uloženy zákonem v rámci likvidace předmětných odpadů od začátku roku 2015. 

Organické zbytky, jejichž výčet je uveden v příloze tohoto materiálu, dodávají obce Urbanické brázdy na svoje náklady na plato do Osiček. Dopravu zajišťují dopravci pověření obcemi Urbanické brázdy a v rámci toho jsou dodržována určitá níže uvedená pravidla.

V případě zájmu občanů nebo jiných institucí o likvidaci zeleného odpadu touto formou bude vždy nezbytný souhlas odpovědných pracovníků Agrodružstva.

Odpad přejímá Agrodružstvo Lhota pod Libčany pouze prostřednictvím dopravců          a množství odpadů je formou vážního deníku připsáno na plnění dotyčného dodavatele. Svoz probíhá přes váhu v areálu Agrodružstva v Osičkách, kde je              k dizpozici sešit na evidenci - vážní deník navezeného materiálu. 

Po vyhodnocení kompostování 2016 budou pravidla dále upřesňována dle potřeb          a možností všech zúčastněných.

Základním předpokladem při dodávání organického odpadu je kázeň, která musí vycházet od jednotlivých občanů, kteří odpad produkují a touto formou jej likvidují. Odpad nesmí obsahovat žádné chemické deriváty, obaly plechové, plastové, skleněné apod., nesmí obsahovat kamení ani suť ze staveb, nesmí v něm být pařezy nebo silné větve, žádné živočišné odpady apod. 

Druhy přijímaných odpadů do zařízení:                                                     

Odpad rostlinných pletiv
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví
Odpadní kůra a korek
Odpadní dřevo do tloušťky 7 cm v průměru
Biologicky rozložitelný odpad, odpady ze zahrad a parků
Zemina bez kamení

Kontaktní osoba: Štěpánek Václav - 732 139 260 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

co je nového

Ukončení prodeje jahod
říjen 8, 2019

Ukončili jsme prodej podzimních jahod. více...Brambory
září 16, 2019

Samosběr brambor ukončen
více...Pozvánka
září 4, 2019

Pozvánka na den otevřených dveří 28. 9. 2019
více...


více novinek
 

Copyright © 2007 Agrodružstvo Lhota pod Libčany