Rostlinná výroba


Agrodružstvo hospodaří na výměře 2 780 hektarů orné půdy a 130 hektarů luk.          2 360 ha je v katastru osmnácti obcí v okrese Hradec Králové v průměrné nadmořské výšce 240 metrů. Od roku 2000 družstvo pronajalo a hospodaří na 550 ha                  v podhorském okrese Trutnov v katastrálním území obcí Hajnice a Studenec.

Rostlinná výroba je zaměřena zejména na pěstování obilovin na výměře přibližně       1 300 ha, konkrétně pšenice, ječmene ozimého a jarního a žita. Dále družstvo pěstuje mák na 120 ha, řepku ozimou na 300 ha. V minulosti podnik patřil k významným pěstitelům cukrové řepy, ale od roku 2007, kdy cukrovar v Hrochově Týnci ukončil svoji činnost, pěstuje cukrovku pouze na technické využití - biolíh, a to na výměře 150 ha. Od r. 2006 se družstvo stalo součástí sdružení, které se zabývá pěstováním brambor, jejich balením a následnou dodávkou až do obchodů. Za tím účelem pěstuje 80 ha brambor různých odrůd. Specialitou družstva jsou jahody na výměře cca 7 ha, přičemž jejich sklizeň probíhá už několik let samosběrem. Další speciální plodinou je čekanka, která se pěstuje na výměře 15 ha a zpracovává se na výrobu kávovinových náhražek   a přísad do kávy. Družstvo na 400 hektarů využívá dotační titul pěstování meziplodin, konkrétně se jedná o svazenku a hořčici.
  

  

   

Úkolem rostlinářů je také vypěstování krmných plodin za účelem přípravy krmiv pro živočišnou výrobu. Jde o 200 ha kukuřice, 130 ha luk, 150 ha vojtěšky, 40 ha soji        a 85 ha bobu s podsevem vojtěšky. Ročně se tak vyrobí přibližně 4 000 tun vojtěškové senáže, 5 500 tun kukuřičné siláže a 650 tun sena.

    

V rámci střediska rostlinné výroby družstvo provozuje autodopravu, která slouží jak pro cizí,   tak   pro  vlastní účely.    Jedná se o 4 soupravy nákladních automobilů         s přívěsem, autocisternu, autojeřáb a autobus (více Služby).

Další součástí je linka na posklizňovou úpravu, čištění a sušení obilovin a řepky,      která je plně v provozu od roku 2007. Její součástí je 8 sil na uskladnění těchto plodin s celkovou kapacitou 8 000 tun. Využívá se pro zboží vlastní i smluvních partnerů - jedná se zejména o řepku.

      

Do odvětví rostlinné výroby patří lisovna řepky, jejímž je družstvo polovičním vlastníkem spolu se ZS Kratonohy a. s., a jejíž zařízení je fyzicky umístěno na Sušárně v Kratonohách. Ročně se zde zpracuje 2 200 tun řepky, ze které se lisuje olej, jenž se zpracovává převážně do krmných směsí. Začíná se uvažovat o možnosti jeho dalšího zpracování a přimíchávání do pohonných hmot.


 
KONTAKTY - STŘEDISKO ROSTLINNÉ VÝROBY
Tel.: 495 585 401 - 3
E-mail: voltr@agrolhota.cz

Vedoucí RV: Ing. Voltr Radek - 603 220 023

 
 

co je nového

Jahody
květen 19, 2023

Předpokládaný začátek samosběru jahod za 2 - 3 týdny.
více...Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu v Osičkách
duben 26, 2023

V areálu živočišné výroby v Osičkách bude vybudována fotovoltaická elektrárna o výkonu 194,4 kWp s příslibem finanční podpory Evropské unie. více...Nová stáj pro dojnice v Osičkách
únor 28, 2023

V areálu živočišné výroby v Osičkách byla vybudována nová stáj pro dojnice s příslibem finanční podpory Evropské unie více...


více novinek
 

Copyright © 2007 Agrodružstvo Lhota pod Libčany