Rostlinná výroba


Agrodružstvo hospodaří na výměře 2 780 hektarů orné půdy a 130 hektarů luk.          2 360 ha je v katastru osmnácti obcí v okrese Hradec Králové v průměrné nadmořské výšce 240 metrů. Od roku 2000 družstvo pronajalo a hospodaří na 550 ha                  v podhorském okrese Trutnov v katastrálním území obcí Hajnice a Studenec.

Rostlinná výroba je zaměřena zejména na pěstování obilovin na výměře přibližně       1 300 ha, konkrétně pšenice, ječmene ozimého a jarního a žita. Dále družstvo pěstuje mák na 120 ha, řepku ozimou na 300 ha. V minulosti podnik patřil k významným pěstitelům cukrové řepy, ale od roku 2007, kdy cukrovar v Hrochově Týnci ukončil svoji činnost, pěstuje cukrovku pouze na technické využití - biolíh, a to na výměře 150 ha. Od r. 2006 se družstvo stalo součástí sdružení, které se zabývá pěstováním brambor, jejich balením a následnou dodávkou až do obchodů. Za tím účelem pěstuje 80 ha brambor různých odrůd. Specialitou družstva jsou jahody na výměře cca 7 ha, přičemž jejich sklizeň probíhá už několik let samosběrem. Další speciální plodinou je čekanka, která se pěstuje na výměře 15 ha a zpracovává se na výrobu kávovinových náhražek   a přísad do kávy. Družstvo na 400 hektarů využívá dotační titul pěstování meziplodin, konkrétně se jedná o svazenku a hořčici.
  

  

   

Úkolem rostlinářů je také vypěstování krmných plodin za účelem přípravy krmiv pro živočišnou výrobu. Jde o 200 ha kukuřice, 130 ha luk, 150 ha vojtěšky, 40 ha soji        a 85 ha bobu s podsevem vojtěšky. Ročně se tak vyrobí přibližně 4 000 tun vojtěškové senáže, 5 500 tun kukuřičné siláže a 650 tun sena.

    

V rámci střediska rostlinné výroby družstvo provozuje autodopravu, která slouží jak pro cizí,   tak   pro  vlastní účely.    Jedná se o 4 soupravy nákladních automobilů         s přívěsem, autocisternu, autojeřáb a autobus (více Služby).

Další součástí je linka na posklizňovou úpravu, čištění a sušení obilovin a řepky,      která je plně v provozu od roku 2007. Její součástí je 8 sil na uskladnění těchto plodin s celkovou kapacitou 8 000 tun. Využívá se pro zboží vlastní i smluvních partnerů - jedná se zejména o řepku.

      

Do odvětví rostlinné výroby patří lisovna řepky, jejímž je družstvo polovičním vlastníkem spolu se ZS Kratonohy a. s., a jejíž zařízení je fyzicky umístěno na Sušárně v Kratonohách. Ročně se zde zpracuje 2 200 tun řepky, ze které se lisuje olej, jenž se zpracovává převážně do krmných směsí. Začíná se uvažovat o možnosti jeho dalšího zpracování a přimíchávání do pohonných hmot.


 
KONTAKTY - STŘEDISKO ROSTLINNÉ VÝROBY
Tel.: 495 585 401 - 3
E-mail: voltr@agrolhota.cz

Vedoucí RV: Ing. Voltr Radek - 603 220 023

 
 

co je nového

Ukončení prodeje jahod
říjen 8, 2019

Ukončili jsme prodej podzimních jahod. více...Brambory
září 16, 2019

Samosběr brambor ukončen
více...Pozvánka
září 4, 2019

Pozvánka na den otevřených dveří 28. 9. 2019
více...


více novinek
 

Copyright © 2007 Agrodružstvo Lhota pod Libčany