Úvod


     Agrodružstvo Lhota pod Libčany bylo založeno v roce 1996 jako jeden z právních následovníků původního ZD Lhota pod Libčany. Členská základna byla omezena pouze na vlastníky, kteří nežádali o majetkové  vypořádání   a rozhodli se vložit svůj majetkový podíl do dalšího podnikání v zemědělské prvovýrobě.

     Organizace a řídící struktura je následující: nejvyšším orgánem je členská schůze, jí se zodpovídá ze své činnosti představenstvo, jež volí ze svého středu předsedu představenstva a dále volí i ředitele podniku. Systém řízení jednotlivých provozů je odvětvový. V současné době existují střediska rostlinné výroby, živočišné výroby, bioplynová stanice, stavební středisko, středisko služeb a ekonomické středisko.

     Rostlinná výroba obdělává výměru cca 2900 ha nejen v katastrech v okolí centra, ale i v okolí Trutnova. Rozhodujícími plodinami jsou pšenice ozimá, ječmen ozimý i jarní, řepka ozimá, kukuřice, cukrová řepa, vojtěška, mák. Specialitou podniku je pěstování kořenové čekanky pro účely kávovinového průmyslu a pěstování jahod. Ty jsou sklízeny výhradně formou samosběru. Pro uskladnění zrnin je vybudováno silo se sušárnou o kapacitě 8000 t. Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka. Chováme v uzavřeném obratu stáda cca 1400 kusů simentálského skotu, převážně plemeno Montbeliarde. Vykrmujeme též omezené množství prasat z nakoupených selat. Středisko služeb je zaměřeno na poskytování komplexních služeb pro smluvní autodopravce.  Tj. parkování, opravy, pneuservis, prodej pohonných hmot atd. Stavební středisko vykonává většinou opravy, rekonstrukce a stavby provozních objektů pro vlastní potřebu. Bioplynová stanice (BPS) od konce roku 2010 vyrábí elektřinu pro vlastní potřebu i pro prodej silové el. energie zužitkováváním odpadů z živočišné výroby (kejda), cukrovaru (vyslazené řízky) a z produkce rostlinné výroby (kukuřičná siláž). Její výkon je 600 kW elektrické energie a zhruba podobný výkon tepelné energie. Teplo se využívá prostřednictvím výměníků tepla k vytápění celého areálu družstva v zimním období. V době vegetace je teplo zužitkováváno ve dvou sušárnách. Ve vertikální na sile jsou sušeny obiloviny a olejniny, v nově vybudované horizontální pásové sušárně lze sušit prakticky cokoliv. Vybudováním BPS naše firma splnila náročné podmínky nakládání s živočišnými odpady (hnojivy) ve zranitelné oblasti z hlediska ochrany spodních vod. Ekonomické středisko zpracovává účetnictví firmy. Roční obrat činí cca 180 mil. Kč. Se ZS Kratonohy spoluvlastníme též malou lisovnu oleje a výrobnu metylesteru, od roku 2012 společně provozujeme nově pořízený sklizeč na cukrovou řepu ROPA.

 
 

co je nového

Samosběr jahod
červen 28, 2018

V pátek 29. 6. a v sobotu        30. 6. se budou jahody sbírat
více...více novinek
 

Copyright © 2007 Agrodružstvo Lhota pod Libčany

| Zemědělské družstvo Lhota pod Libčany